Over Ons (met coaching)

Visie

Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching is een vooruitstrevende onderneming die zich op een innovatieve en professionele manier bezighoudt met consultancy, opleiden, trainen en coachen. Wij streven ernaar om de meeste toegevoegde waarde te geven in ons vakgebied.

Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching biedt haar diensten aan voor zowel het bedrijfsleven, non-profit als de overheid. Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching heeft ervoor gekozen om meetbare resultaten te bereiken bij de klanten en de deelnemers, waarbij er toegevoegde waarde ontstaat voor zowel de deelnemers als de eigen organisatie van de deelnemers.

Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching wil zich concreet onderscheiden van andere partijen in de markt door iedere deelnemer een persoonlijke studiebegeleider aan te bieden bij de opleidingen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit unieke concept het beste rendement oplevert.

Missie

Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching ontleent haar bestaansrecht door het aanbieden van resultaatgericht, kwalitatief hoogstaande opleidingen, trainingen en coaching aan haar klanten. Zij doet dat door te excelleren in elke opleiding, training en coachingstraject.

Door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoefte en verwachtingen van de klant, ontstaat er een gewenst eindresultaat. Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching streeft naar een relatie die bepaald wordt door een persoonlijke benadering. Customer intimacy staat daarbij centraal.

Daarnaast streeft Van Soest-Koedam Opleidingen-Trainingen-Coaching ernaar om voor iedere deelnemer en/of organisatie toegankelijk te zijn voor een passende opleiding en training.

Kernwaarden:

  • Persoonlijk
  • Betrokkenheid
  • Inspirerend
  • Respectvol
  • Betrouwbaar
  • Innovatief

Contact

Telefonische bereikbaarheid van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00. Vrijdag van 08.00 tot 17.00.

088 – 5 504 504

Klik hier om een mail te versturen